Vi vill utveckla framgångskoncept som trygghetsvärdar som skapar trygga stadsdelscentrum genom att bygga relationer med de boende. Vårt samhälle måste kunna erbjuda unga något annat än kriminalitet. Avhopparverksamhet för de som vill lämna kriminella liv kan stöttas mer. Mer stöd bör ges till de föräldrar som engagerar sig i nätverk som motverkar droganvändning och kommunen kan göra mer för att skapa öppna ingångar för den som är orolig för sitt eget eller andras bruk av alkohol eller droger.

Det offentliga behöver arbeta aktivt och uppsökande för att stötta människor med sociala problem. Vill vill att kommunen ska ha en stark närvaro i alla kommundelar och det ska finnas kontaktytor mellan medborgarna och kommunens service, till exempel via lokala socialkontor, familjecentraler och stadsdelsbibliotek. Vi vill också satsa på fler fältassistenter för att öka vuxennärvaron i ungdomars vardag och bygga förtroende till samhället.

Shares 0