Örebro har fantastiska förutsättningar för ett friluftsliv med Kilsbergen, Rynningeviken, Hjälmaren. Vi vill göra friluftslivet mer tillgängligt för alla. Ett naturum ska byggas i Oset för att fungera som dörr ut till kommunens och länets övriga naturreservat och främja besöksnäringen. Naturturismen ska växa genom att kommunen utvecklar besöksmål och naturreservat.

Alla har inte råd med dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter. För att människors ekonomi inte ska vara ett hinder för en aktiv fritid bör kommunen satsa på aktiviteter och motionsmöjligheter som är avgiftsfria för alla att nyttja.

Shares 0