Att starta och driva ett företag är för många människor en viktig väg till egen försörjning och en möjlighet att förverkliga sina idéer och drömmar. I näringslivet finns mycket av den kreativitet och innovationsförmåga som vi behöver för att lösa framtidens utmaningar. Därför vill Miljöpartiet skapa bättre förutsättningar för människor att starta och driva hållbara företag.

Örebro behöver mer grön politik för att utveckla näringslivet och skapa förutsättningar för en hållbar omställning. Fler idéer måste få goda förutsättningar att utvecklas, och företagandet ska vara en möjlighet för alla!

Därför vill vi:

 • Stärka Örebros profil med kunskapsintensiva företag och främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.
 • Stötta entreprenörer och innovationer som leder till hållbar utveckling genom att starta ett grönt företagscentrum i Örebro.
 • Ge alla elever på gymnasiet goda kunskaper i entreprenörskap.
 • Säkerställa att den kommunala upphandlingen underlättar för lokala företag, och företag som tar stort ansvar för miljö och social hållbarhet.
 • Fördela kommunens resurser för näringslivsfrämjande rättvist för att öka företagandet bland kvinnor, unga och invandrare.
 • Modernisera Örebros industriområden genom högre krav på gestaltning, solceller, laddstolpar, cykelbanor, gröna barriärer mot vägar och återvinning av energi och material.
 • Se till att det blir enklare och billigare att välja tåg framför bil och flyg. Tågen måste bli snabbare och mer tillförlitliga.
 • Driva på utvecklingen mot grönare logistik med fossilfria drivmedel och fler godstransporter på tåg.
 • Fortsätta en grön skatteväxling där kostnaden för att anställa blir lägre, och kostnaden för att smutsa ner miljön blir högre.
 • Sänka arbetsgivaravgiften och minska företagens sjuklöneansvar.
 • Skapa tryggare förutsättningar för egenföretagare som är föräldralediga eller sjukskrivna.

Vi ser gröna näringar som framtidens näringar, och framtiden börjar NU!

Shares 81