Örebro har ett starkt föreningsliv. Det ska vi värna. Miljöpartiet ser föreningslivet som en viktig aktör för så väl omställning och integration.

Shares 0