Bostadskrisen har många ansikten. 25-åringen som inte kan flytta hemifrån och påbörja sitt självständiga liv. Familjen som måste trängas i en alltför liten lägenhet. Ingenjören som tvingas tacka nej till ett jobb på annan ort. Studenten som tältar utanför högskolan. Personen i hemlöshet som bor på härbärge.

Samtidigt står våra bostäder och läcker energi. Det kostar samhället och hushållen enorma pengar varje år. Dessutom är det dåligt för klimatet. Genom att bygga nya energismarta bostäder och rusta upp gamla bostäder kan vi minska klimatutsläpp, lösa bostadskrisen, använda marken effektivt och på sikt spara mycket energi.

Shares 0