Att ha en försörjning är viktigt för människors egenmakt och social inkludering. Därför ska ingen diskrimineras på Örebros arbetsmarknad. Att människors kompetens matchar arbetsgivarnas behov är en förutsättning för välfärden i Örebro.

Alla ska ha goda möjligheter att utvecklas, känna sig trygga och bli respekterade på arbetet. Oavsett kön, ålder eller bakgrund. En stor del av livet tillbringas på arbetet, och det påverkar livskvaliteten. Människor behöver ha en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Det är viktigt att alla arbetstagare har inflytande över både arbetets innehåll och arbetstiden.

Örebro kommun ska ha höga ambitioner som arbetsgivare. Det är avgörande för att kunna rekrytera och behålla medarbetare, och att ha kvalitet i verksamheten. Ingen ska diskrimineras när det gäller lön, anställningsformer eller karriärmöjligheter. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker i Örebro kommun, och helt fri från sexuella trakasserier. Motsvarande krav på arbetsmiljö och arbetsvillkor ska ställas vid all upphandling.

Det är svårt att få tag på ny personal med rätt kompetens, både i näringslivet och i kommunens egen verksamhet. Samtidigt finns en hög arbetslöshet bland unga och människor med utländsk bakgrund. De har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Örebro kommun ska arbeta intensivt för att få sitt behov av kompetens tillgodosett och att människor kommer i arbete.

De långa sjukskrivningarna har ökat bland kommunens medarbetare. Ett tecken på stress och psykisk ohälsa. En viktig åtgärd för ett hållbart liv är en reform med sänkt arbetstid, för att växla materiell konsumtion mot mer tid. Målet är 35 timmars arbetsvecka.

Shares 0