Det är viktigt att alla ska kunna ta del av och bidra till det samhälle en varit med om att bygga upp, även sent i livet. Hur vi tillsammans tar hand om de med störst behov definierar oss som samhälle. Ingen ska behöva möta sviktande hälsa och begynnande demens i ensamhet.

Det är välbelagt att sociala relationer, naturupplevelser och känslan av tillhörighet förebygger både demens och depressioner, men mer än så är det uttryck för medmänsklighet och sunt förnuft. Därför är det viktigt att livet på ålderns höst kan innehålla utflykter, sociala aktiviteter och möjligheter att vara spontan och inte helt inrutad av rutiner.

Välfärden står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och brist på arbetskraft.  Ska vi leva upp till våra ambitioner för en god äldrevård måste fler kunna och vilja arbeta i vårdyrken. Därför behöver vi införa skarpa åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren för kommunens anställda.

Utöver det tror vi att civilsamhället kan spela en viktig roll. Det finns många goda exempel på hur föreningar och enskilda kan engagera sig, till exempel genom att arrangera utflykter eller cafékvällar för äldre. Det vill vi att kommunen ska stötta och uppmuntra.

Shares 0