Dagvattensystemet utsätts för påfrestningar vid extrema väderförhållanden. Häftiga regn gör att dagvattensystemet dels svämmar över, dels får ta emot oönskade ämnen som följer med vid stora flöden. Dagvattensystemet ska byggas så att det kan hantera effekterna av klimatförändringarna. Dagvatten ska fördröjas genom utbyggda dammar och utbyggda grönytor. Nya anläggningar, som till exempel, fotbollsplaner och parker, ska vara nedsänkta för att ge vattenfördröjning och avlastning av dagvattensystemet. Genom att bygga lakdammar kan mikroplaster samlas upp från större vägar och konstgräsplaner, vilket förhindrar att de kommer ut i vattnets kretslopp.

Shares 0