Vi vill tillskapa och successivt utöka ett vattenskyddsområde runt Svartån. Genom information och påverkan på industri och privatpersoner längs Svartån kan vi förebygga föroreningar. Fler våtmarker uppströms bidrar till klimatanpassning genom att samla vatten. Vi vill se till att Svartån blir badbar.

Shares 0