Kommunens skog ska brukas hyggesfritt för minsta möjliga påverkan på skogens ekosystem. Örebro kommun ska arbeta aktivt för att följa eller överträffa Nagoya-avtalet inom mandatperioden (17 procent skyddade landområden) och säkerställa att krav ställs på hållbart skogsbruk vid upphandlingar och investeringar.

Shares 0