Alla kommunala idrotts- och fritidsanläggningar ska planeras och byggas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kommunens resurser ska fördelas jämställt vid investering, drift och bidrag. Det handlar både om ekonomisk rättvisa och tillgänglighet till lokaler. Ett aktivt normkritiskt arbete i idrottsföreningar ska vara en förutsättning för att få kommunalt föreningsbidrag. Jämställdheten ska också prägla kulturlivet i kommunen. Bland annat genom jämställda kulturbidrag, rättvis tillgång till lokaler och scener. Kulturarrangemang i kommunal regi eller med kommunalt stöd ska vara jämställda.

Shares 0