Inrätta ett naturreservat i Hjälmaren. Anlägg nya våtmarker och säkra de befintliga.
När kommunen handlar upp livsmedel ska enbart certifierade fiskar och skaldjur förekomma.

Shares 0