Kommunen ska ta fram en etableringsstrategi som särskilt gynnar gröna, kreativa näringar. Naturbruksgymnasiet i Kvinnersta ska utvecklas till ett nationellt utbildningscentrum för hållbart skogs- och jordbruk, i samverkan med lokala aktörer. Näringslivsutvecklingen ska också fokusera på tillväxten av de kulturella och kreativa näringarna i Örebro.

Shares 0