Besöksnäringen i Örebro ska göras mer hållbar. De evenemang som kommunen arrangerar eller ger stöd till ska hållbarhetscertifieras. Naturturismen ska växa genom att kommunen utvecklar besöksmål och naturreservat. Ett naturum ska byggas i Oset för att fungera som dörr ut till kommunens och länets övriga naturreservat och främja besöksnäringen. Gröna näringar och gröna kluster på landsbygden ska främjas genom ett regionalt omställningscentrum i anslutning till naturbruksgymnasiet i Kvinnersta.

Shares 0