Kommunen ska aktivt arbeta för att hållbara företag etablerar sig i Örebro, och stimulera hållbart entreprenörskap. Vi vill rikta ett särskilt stöd till underrepresenterade grupper som vill starta eget, bland annat unga, nysvenskar, kvinnor och arbetslösa. Alla gymnasieelever ska få goda kunskaper i entreprenörskap, och skolans medarbetare ska få ökad kompetens på området. Aktiva entreprenörer ska få möjlighet att samarbeta med gymnasieskolorna. Vi vill förbättra småföretagarnas villkor genom förenklade rutiner vid kontakt med kommunen. Utvecklingen av företagshotell i staden och på landsbygden ska främjas. I kommunens arbete med näringslivsutveckling ska ett särskilt fokus ligga på att främja företagsöverlåtelser och generationsskiften i småföretag.

Shares 0