När kommunen planerar byggprojekt som bostäder och infrastruktur ska social hållbarhet värderas och vägas in i planerna. Staden ska byggas samman genom att skapa kopplingar mellan stadsdelar. Kulturplanering ska användas som princip i stadsplaneringen. Det innebär att en plats utvecklas genom en lokal omvärldsanalys där det unika med varje stadsdel lyfts fram och stärks. Minst en ny stadsdel ska hållbarhetscertifieras. Staden kan förtätas genom att vi bygger hyresrätter i villaområden. Gräv ner parkeringshusen för att frigöra yta i stadsrummet.

Shares 0