Kommunens näringslivsutveckling ska fokusera på att uppfylla de globala hållbarhetsmålen och främja en cirkulär ekonomi. Med det menas en ekonomi där företagen strävar efter att material och energi i produkter ska gå att återvinna eller återanvända. Örebro ska vara en ekologiskt och socialt hållbar turist- och evenemangsstad, och ekoturismen ska växa. Kommunen ska stötta goda idéer och projekt som leder till minskad klimatpåverkan. Kommunens egna verksamheter ska identifiera, möjliggöra och skapa förutsättningar för en omställning till cirkulär ekonomi.

Shares 0