Barnens lekmiljöer ska vara jämställda både på förskolor, skolor och offentliga lekplatser. I alla förskolor och skolor ska kommunen göra ett utvecklingsarbete kring normer och könsroller. Alla medarbetare ska få kompetensutveckling kring normkritik och genuspedagogik. Kommunen ska också arbeta aktivt för att främja normbrytande yrkesval i högstadiet och på gymnasiet. Gärna i samarbete med universitet och näringsliv.

Shares 0