Skolan ska uppmuntra rörelse. Skolidrotten ska utökas och undervisningen ske i fler former än tidigare. Utegym och andra verktyg för idrott och rörelse ska finnas på skolgårdarna. Rörelse ska också uppmuntras utanför idrottslektionerna. Genom att investera i grönare skolgårdsmiljöer främjas lek och utomhuspedagogik på skolor och förskolor. Kommunen ska erbjuda lärare kompetensutveckling i utomhuspedagogik på Naturskolan, och den ska få förstärkta resurser. Kommunen kan enkelt skapa jämställda lekmiljöer genom att erbjuda lösa lek- och byggmaterial för mer kreativ lek bland yngre barn.

Shares 0