Kommunen ska verka för att brukandet av prylar förlängs, men även uppmuntra återbruk och återvinning så att det lokala näringslivet följer efter. Genom ett återbrukscentrum kan allmänheten och företag erbjudas att ta tillvara och återvinna användbara föremål ur avfall. Återvinning av förbrukade textilier ska förenklas så att örebroare kan använda det på nytt. Kommunen bör uppmuntra att människor lånar, delar och samnyttjar prylar istället för att köpa nytt och eget. Därför ska cykel- och bilpooler uppmuntras och en fritidsbank skapas där framförallt unga kan låna fritidsutrustning. Mötesplatser för återbruk och lagning behövs.

Shares 0