Kommunen ska öka takten på underhållet av vatten och avloppsledningar. Örebroska anpassa ledningssystemet för klimatförändringar, så att det kan hantera olika flöden. Återcirkulering av vatten ska utvecklas i olika verksamheter och i hushållen. Kommunen bör utveckla reglerna för hur näringsidkare får använda vatten.

Shares 0