Kommunen ska säkra och utveckla tillgången på hållbara drivmedel till exempel biogas och HVO. Det ska finnas väl utbyggda möjligheter att ladda elfordon, gärna med ekonomiska fördelar mot fossila drivmedel. En kommunal pool av elfordon gör det möjligt att köra hållbart utan att behöva investera i eget fordon.

Shares 0