Unga med drogproblem och deras anhöriga ska få bättre hjälp genom att kommunen öppnar en särskild ungdomsmottagning. Tidigare behandlingsinsatser ska prioriteras och kommunen bör anordna fler platser på hem för vård och boende i egen regi.

Shares 0