Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på närproducerade, ekologiska råvaror, och god djurhållning. Små lokala företag inom livsmedelsproduktion kan stöttas genom fler och mindre upphandlingar till kommunal verksamhet.

Shares 0