När kommunen handlar ska varor och tjänster vara klimatsmarta och ställa krav på socialt ansvarstagande. I möjligaste mån ska kommunen undvika att använda skadliga ämnen och produkter. Leveranser till kommunen ska så långt det är möjligt vara förpackningsfria. Kommunen ska bidra till mer hållbara materialflöden genom att ställa om upphandlingen till produkter av förnybart material framför fossilt. I större utsträckning ska kommunen välja trä från hållbart skogsbruk. Genom att utveckla innovationsupphandling kan kommunen påverka marknaden att ta fram helt nya produkter som är bättre för klimat, miljö och människors hälsa.

Shares 0