När kommunens verksamheter och bolag upphandlar varor och tjänster ska små lokala företag ha en chans att lämna anbud. Upphandlingen ska också tydligt bidra till minskad miljöpåverkan och därigenom ett konkurrenskraftigt, hållbart näringsliv. Krav motsvarande kollektivavtal ska ställas vid upphandling. Kommunens etableringsstrategi ska främja små och medelstora, tjänsteintensiva företag och bidra till en mångfald av olika typer av företag. Kommunen ska erbjuda hög service till företagen i Örebro. Vi vill utveckla och stärka den sociala ekonomin i Örebro, bland annat genom att erbjuda partnerskap med kommunen.

Shares 0