Lokal och regional matproduktion kan stöttas genom att utveckla naturbruksgymnasiet som ett grönt centrum med kurser och utbildning i hållbart jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel. Ett regionalt omställningscentrum bör skapas för att stärka landsbygdsutveckling och främja omställning på landsbygden och inom jordbruket. I samarbete med universitetet och Alfred Nobel Science Park ska innovationer stöttas i hela förädlings- och livsmedelskedjan. (Krav på ekologisk odling på kommunens mark).

Shares 0