Det strategiska miljöarbetet och kompetensen på miljöområdet inom kommunens alla verksamheter ska stärkas. Varor och tjänster som levereras i kommunala upphandlingar ska vara klimatneutrala senast år 2030. Exempelvis ska alla fordon i kommunal verksamhet drivas av förnybar energi.
Kommunen ska ta ansvar för att samordna olika aktörer på bostadsmarknaden och göra medborgarna delaktiga i energiomställningen. Kommunen bör satsa på energi- och klimatrådgivning och tillhandahålla hjälp med till exempel regelverk, tillståndsfrågor och bidrag. Örebro kommun bör även vara med och stötta forskning inom energiområdet.

Shares 0