Ungdomsarbetslösheten ska minska genom fler praktik- och lärlingsplatser i den kommunala organisationen, och en nära samverkan mellan näringslivet och gymnasieskolan. Vuxenutbildningen ska vara ett effektivt verktyg för att få människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Vi vill därför se en mer yrkesinriktad SFI, och att fler kvinnor slutför SFI-utbildningen.

Shares 0