Mer av socialtjänstens arbetstid bör läggas på förebyggande arbete och att bättre informera om socialtjänstens roll. Socialtjänstens utlokalisering bör fortsätta så att fler bostadsområden får ett nära socialtjänstkontor. Fältarbetet bör stärkas så Örebro får fler fältassistenter. Kommunens socialtjänst bör söka samverkan med Region Örebro län om att göra barnavårdcentralen sällskap vid återkommande hembesök till nyblivna föräldrar.

Shares 0