Äldreomsorgen ska öka äldres hälsa, välmående och livskvalitet. Genom hälsofrämjande arbetssätt där omsorgen samlas kring det som är friskt och jobbar förebyggande. Caféverksamhet och sociala mötesplatser som erbjuds i samarbete med civilsamhället kan bryta äldres isolering och bidra till ett aktivt liv. Äldre ska i större utsträckning kunna få omsorg på sitt modersmål. Kommunens verksamheter riktade mot äldre ska stimulera hälsosamma val kring mat och rörelse. Och till exempel arrangera seniorgympa och dagsutflykter. Äldre i kommunens omsorg ska erbjudas ett brett kulturutbud.

Shares 0