Vi vill öka naturskyddet för att bevara stadsnära skogar och andra naturområden. Förlusten av ekosystemtjänster ska alltid värderas vid exploatering, både kommunal och privat, och överkompenseras (minst 1:2). Genom bland annat planteringar och restaurering av skadade ekosystem främjas naturens koldioxidupptagande förmåga.

Shares 0