De flesta nya jobb skapas i mindre företag. De ska ha goda förutsättningar för att växa och utvecklas. Kommunen ska ha en nära samverkan med Arbetsförmedlingen kring matchning av invandrares kompetenser mot näringslivets behov. Fler arbetstillfällen ska skapas i kommunala förvaltningar och bolag för personer med funktionsnedsättning. Anställning av teckenspråkiga ska ske på deras villkor.

Shares 0