Vi vill satsa på jobbskapande åtgärder via Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Till exempel språkundervisning kombinerat med arbetspraktik och yrkesutbildningar i egen regi. Genom att nyttja entreprenörskap hos människor som står långt från arbetsmarknaden kan kommunen i samverkan med andra aktörer driva projekt inom kompetensväxling där äldres företag som annars skulle lagts ned drivs vidare.

Shares 0