Människor ska uppmuntras till rörelse och en aktiv fritid genom satsningar på utegym, motionsspår och liknande avgiftsfria anläggningar. Unga ska ges möjligheter till en mer aktiv fritid. Exempelvis genom en mobil fritidsgård som kan turnera till platser där många är. För att främja aktivitet hos sommarlediga tonåringar kan försök genomföras med lokala valutor. Där sociala insatser belönas med attraktiva aktivitetspremier. Till exempel biljetter till konserter eller idrottsmatcher i samarbete med civilsamhället.

Shares 0