Ett levande kulturliv bygger på utbyte. Medborgardialog är ett viktigt verktyg för demokrati och delaktighet, och ska användas när kommunen planerar för kultur. Kulturaktiviteter och mötesplatser ska finnas i alla stadsdelar. Kulturkvarteret ska bli en öppen, tillgänglig och inkluderande mötesplats för alla unga. Vi vill bygga en utomhusscen i centrala Örebro. Fler skolor ska tillämpa musikmetoden El Sistema.

Shares 0