Vi vill förnya SFI och utveckla verksamheten, till exempel inslag av praktik. Den kommunala vuxenutbildningen och SFI behöver innefatta möjlighet till deltidsarbete eller praktik kombinerat med studierna. Civilsamhället spelar en viktig roll för språk och integration. Vi vill stötta och samarbeta med föreningar och nätverk som arbetar integrationsfrämjande.

Shares 0