En levande stad är en stad där det är lätt för människor att mötas, därför ska vi skapa fler mötesplatser. Allmänna platser ska vara trygga och tillgängliga, och det blir de när människor är i rörelse i staden. Örebro ska utveckla kvalitén på stadsdelsparkerna. Vi ska skapa fler lekplatser i city, och olika temalekplatser i stadsdelarna i Örebro. En aktivitetspark/lekplats ska byggas på östra delen av Stortorget. Fler arenor för medskapande ska utvecklas och Medborgarhuset ska öppnas för örebroarna, som en mötesplats för kultur- och föreningsaktiviteter.

Shares 0