Vuxenutbildningen ska vara ett effektivt verktyg för att få människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Vi vill stötta eget företagande, särskilt bland kvinnor och utrikesfödda. De flesta nya jobben skapas i mindre företag. De ska ha goda förutsättningar för att växa och utvecklas. Vi vill skapa fler arbetstillfällen i kommunala förvaltningar och bolag för personer med funktionsnedsättning. Anställning av teckenspråkiga ska ske på dövas villkor. Vi vill också höja lönen och förbättra arbetsvillkoren för de lägst betalda yrkeskategorierna i kommunen.

Shares 0