Alla barn i förskola och grundskola ska garanteras minst en konstupplevelse per termin. Vi vill att skapande verksamhet och kulturella upplevelser ska integreras mer i den pedagogiska verksamheten. Genom samarbete med skolorna ska Kulturskolan erbjuda undervisning till fler elever och i närmare anslutning till hemmen.

Shares 0