Barn behöver en mångfald av förebilder och lärare ska få möjlighet att fokusera på sin uppgift. Därför behövs fler yrkeskategorier i skolan som blir en del av barnens skoldag. Till exempel kan socialpedagoger och liknande yrkeskategorier göra stora insatser.

Shares 0