Kommunen ska verka för att spara dricksvatten genom information till medborgare och näringsliv. Sedumtak kan samla in vatten för att användas för toalettspolning. Vi kan ha byggnormer för alternativa toalettsystem – till exempel att separation av dricksvatten från sanitetsvatten är krav vid nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler.

Shares 0