Allt som byggs i kommunen ska tillföra energi. När staden detaljplaneras ska det göras utifrån optimal solcellsproduktion. Väggar och tak i staden ska nyttjas för produktion av solel och kommunen ska gå före och installera solceller på alla byggnader i egen regi. Kommunen bör bygga en solcellspark i samverkan med näringslivet. De kommunala energibolagen ska arbeta för att den förnybara energiproduktionen på sikt ska tillgodose kommunens hela energibehov.

Shares 0