Genom olika åtgärder ska biltrafiken minskas i Örebro med 25 procent i absoluta tal från 2018 till 2030. Till 2030 ska 75 procent av alla resor i kommunen göras med cykel, kollektivtrafik eller gång. Kollektivtrafiken ska göras mer attraktiv genom prioriterade trafikljus för buss. Hastigheten i city bör sänkas till högst 30 km/tim. Fler gator som passar till gångfartsgator och cykelfartsgator ska pekas ut. Kommunen ska ta fram en strategi för att fler ska förflytta sig genom att gå i staden. De som reser in till Örebro med allmänna transportmedel ska kunna ta sig vidare inom staden med hjälp av olika fordonspooler, till exempel elcyklar eller elbilar.

Shares 0