Det viktigaste steget för att få rent vatten är att inte förorena det. Därför bör kommunen arbeta med konkreta åtgärder för att minska utsläpp. Ett vattenskyddsområde kring Svartån ska införas, och stegvis utökas. Enskilda avlopp bör ses över och nya lösningar för effektiv avloppshantering erbjudas. Örebro kommun bör investera i ozonrening på Skebäcksverket för att minska utsläppen av läkemedelsrester i Hjälmaren. Effektiv sopsortering och minskat användande av plastmaterial bidrar till att mindre mängd skadliga partiklar och ämnen kommer ut i vattnets kretslopp.

Shares 0