Kommunen ska arbeta för ökad självförsörjning av energi, i samarbete med regionen och övriga kommuner. Kommunen ska arbeta med resiliensanalys, det vill säga en kartläggning av sårbarhet och motståndskraft.

Shares 0