Kommunens nämnder och bolag ska arbeta aktivt för att minska drogmissbruket i staden, särskilt bland unga. Samordningen av kommunens olika insatser måste stärkas. Avhopparverksamhet ska finnas för de som vill lämna kriminella liv och gäng. Trygghetsvärdar skapar trygga stadsdelscentrum och bygger relationer med boende. Mer stöd bör ges till de föräldrar som engagerar sig i nätverk som motverkar droganvändning. Kommunen ska verka för öppna ingångar för den som är orolig för sitt eget eller andras bruk av alkohol eller droger.

Shares 0