Det första steget till rent vatten är att stoppa eller minska tillförseln av skadliga ämnen, från näringsliv och hushåll. Kommunen behöver driva mer förebyggande arbete riktat till företag och privatpersoner för att minska föroreningar. Kommunen ska utveckla erbjudandet om rening av enskilda avlopp och bidra med kompetens till fastighetsägare. Nästa steg är effektiv rening av vatten. Örebro kommuns reningsverk ska ligga i framkant när det gäller att utveckla ny teknik för rening. Kommunen bör införa ozonrening av dricksvattnet för att få bort läkemedelsrester.

Shares 0