Vi vill minska storleken på barngrupperna i förskolan. Små barn behöver trygga, små grupper för att kunna utvecklas i sin takt. Även i förskolan finns många goda exempel på hur utomhuspedagogik varit framgångsrikt. Vi vill verka för att fler barn i förskolan får naturupplevelser på schemat.

Shares 0