Alla barn och unga ska få utbildning kring klimat och miljö i skolan, och det ska integreras i den vanliga undervisningen. Den kommunala gymnasieskolan ska erbjuda en utbildning i global hållbarhet. Alla kommunens förskolor och skolor ska vara Grön Flagg-certifierade. Arbetet med projektet Klimatsmart vardag ska utvecklas och stärkas för att nå ut till alla örebroare. Lättillgänglig information om hållbara, klimatsmarta val ska finnas på kommunens hemsida. Ett stort fokus ska ligga på en hållbar livsstil och minskad konsumtion.

Shares 0